İzmir Alinda Mobilya

İzmir Alinda Mobilya

İzmir Alinda Mobilya

Garanti Koşullarımız

Garanti Koşulları


1. Garanti Süresi: Ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.

2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi aldındadır.

3. Ürünün Garanti süresi içerisinde arazılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre; ürüme ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, satıcı, bayiii acentesı, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birine bildirim tarihiden itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı veye ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Ürünün garantisi süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret telep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Arızanın giderilememesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi, ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis Atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. Ancak; Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın
- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak şartıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtden fazla meydana gelmesi halinde, üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonu yoksa, sırasıyla yetkisi satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliğinden birinin bölgeye en yakın servis yetklisi ile birlikte veya firmamızın yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadıdığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti Kapsamı

Firmamız tarafından verilen garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen durumlarda geçersizdir.

1. Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
2.Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme - boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3. Yangın, sel vb doğal afetler sonucu oluşan hasar ve arızalar,
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Garanti belgesinin, tüketiciye verilme sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acenta yada temsilciliklere aittir. Garansi belgesi üzerine tahrifat yapıldığı takdirde garansi belgesi geçersizdir.